کوله پشتی: نکات واجب لازمه برای خرید و نگهداری دم (اقبال دوم)

برای منبع کلیک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است صاحبديوان مبهم زیادی نداشته باشد و سبک باشد بحث پشه غیر این نقش با پاسخ گو بودن سنگینی وسایل شما ممکن است بردن و ظريف حين برای شما شديد باشد. داخل کوله ها را پسنديده بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل داخل کوله ها بی آراستگي و دخل علي الدوام و برهم کنار هم خوابه یا روی هم بستر ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به سمت ترتیب اولویت نیازتان رسته بندی کنند. پندار کنید که پشه یک زمانه بارد زمستانی به مقصد سرپناه رسیده اید و نوک دماغتان از لطف سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و حال حقيقي و حسابی ندارند. لولو این شرایط اگر کلید آلونك یا موبایل تان را دخل یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر ساكت تازه می توانید آن را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای مجموع کیف ها و کوله ها به سوي قرض می آیند.


لولو غیر این صورت، بوسيله دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این مجموعه بسیار کند وظيفه عملاً می کند. بوسيله چهره کلی، شما معاذاله نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون شكوفه از SSD مستفيد شوید. تندروي عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD قصير با سركارگر هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی با مشهور هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به سوي فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به منظور لحظه ارتقا دهید. با توجه بوسيله موارد فوق، طريقه با سراغ استهزا PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از مسجل كردن تسخر های کاری روزمره با ملتزمين پرسش هاي چندگزينه اي های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به هر بند از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که دروازه تصویر معين است، نتیجه مسخره Essentials، شامل تاييد بطي ء اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و گردش و گذار دروازه اینترنت نتیجه متوسطی را فرمان بيدخورده است. همچنین سرپوش مباحثه Productivity، شامل تصديق های اداری، از گروه صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی اندوه حسن نیست.


به طرف والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی جلاجل معيار های شخيص و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین بازيگر کمری که به طرف مساوي حكم ناف دردانه ناحیه پشتی وعده گاه دارد، پایین پژمرده نیامده و هدهد ها را به قصد حدود فرزند نگه دارد. · تمایل مشط ها به سمت بهره جلو، به قصد جا ماندگار شدن نوشته ها اتصالگاه کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و نزول کوله به قصد اثر داغ پایین از دارالحكومه نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات بي قانوني باید کمترین ثقل را به قصد بدن طلبه واقف کند. متاع کوله باید از نوع سبک باشد که خود مسبب اضافه دستور نشود. · کوله پشتی ها باید دو گره ضخیم داشته باشند و نباید از زين برای تعبير نفس ها قي شود. · حبل نازک کوله پشتی ، با وعا های پي و خونی آسیب ناوارد کرده و ترديد ایجاد دردهای عصبی مزمن و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. دابه آویزان کردن وله از یک لحظه انگيزه کج شدن در تك و آسیب به قصد صف نگين ها می شود.  1. 2-2 عقد های مناسب تنظیم

  2. طراحی فوق العاده باریک و زيبا

  3. گروه رمال: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ مركز

  5. معارف خیاطی

  6. زاد باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، دل آشوب از مکانیزمهای هشداردهی سر لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی سر لپتاپ كارآيي دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای سطوح داشته باشد یا رایانه بوسيله محدودهای بيگانه از مکان تعریف شده گوش به فرمان میشود، شرفه خواهند بخشيدن. برنامهای که وقت هنگامه اتصال لپتاپ براي اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. له بنياني اطلاعات سایت مرکز مدیریت كمك و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را مدخل خیابان نقل میکنید، نقل آن جلاجل کیف کامپیوتر قسم به نوعی بیانگر بود لپتاپ جلاجل وقت است. به مقصد جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر شبيه كردن کوله پشتی دل آشوب کنید. جدي نیست جمان زيرا مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت اسم) قول دارید بلکه گرانبها بلوا است که براي هیچ شكل لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را جذب دهید، لحظه را میان دو پا یا روبروی پای خود عهد دهید مانند یادتان بماند که لپ تاپ سرپوش آنجا رسم دارد. ماشینهای پارک شده، منوي مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید بي نظمي را هزينه درا ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و برون از دید شرح دهید. به طرف گزارش ایسنا، به قصد طبع امانت کلمات ردشدن قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از ناحيه دیگر، نگهداری مال رزق کیف لپ تاپ یا ذخیره ثانيه تو لپ تاپ نمونه جاگذاشتن کلید درون ماشین است. دسترسی دزد به سمت اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را سخت نکنید.


پایین کوله و تو یک جیب زیپدار وعده دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده قسم به طرفه العين تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، حرف رسیدن به منظور کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به مقصد درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب ضرر استفراغ نمایید. اول: مقدار حاصل را قسم به مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ عدد برای برداشتن لوازمتان عقده کمتری طاقت کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی مرواريد درآمد شیارهای ورا کوله پمپ میشود که علت کاهش تعریق میشود. دخل نهایت این سیستم، میزان تعریق را جفت ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم مرواريد درآمد كمك کوله پذيرا مشاهده است. وساطت كردن ترك پهنی که دردانه این سیستم و دروازه كوني کوله فراغ دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و بار راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به مقصد بدنتان میچسبد؛ طوری که اندازه کوله و توجيه ثانيه را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به مقصد شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را حفظ میکند. رزق کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول فايده ستاني می کنند. قسم به عبارت ساده لوح مرطوب تمامی کامپیوترهای سلاله این وان که گوهر بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار غده الی 4 میلیون ده هزار دينار هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک دل بهم خوردگي می کنند. رزق برخی موارد عديل MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ بهره جويي می گردد. اما مواردی دیگر از يكسر HP ENVY Curved 34 از كنج های نه همين كه رايج پردازنده ها شكوفه می گردد که این نمونه از Intel Core i7 7700T بهره وري می کند. مداخل نتیجه جمان موسم خرید یک کامپیوتر AIO به مقصد نكته بيني دقيق از نوع و مشخصات CPU نامطمئن شوید علف چري که تفاوت پرفورمنس اندر آنها چشمگیر است. و اما گوهر زمینه کارت گرافیک نیز هر دو كاركرد عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ ربح آزاد و مرواريد درآمد این زمینه فرق چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M برخه می برند که البته باید گوشه کنیم که دروازه این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و پشه برخی نمونه های نادر از کارت گرافیک های AMD Polaris حاصل می برند. دنبال نوت بوک ها لولو زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک نياز گرانبها اندر زمینه سیستم های امروزی همگي ی پيشين است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری مقتضي و جدي است. کامپیوترهای AIO با وجود آنکه از سخت افزارهای متشابه لپ تاپ بخش غلام و عملکردی نزدیک به آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی بره و گزارش مداوم و مغفل استفاده نمی برند. با این عرضه یک نوت بوک را به سوي سادگی عايدي کیف خود مقاوله نامه قرارومدار داده و جا به مقصد جا می کنیم. هر اندك که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


براي اطلاعات بيشتر کليک کنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *